צור אפרתי

מאמן מוסמך, חגורה שחורה, דאן 5

סנסאי מיכאל אביגדול-סאלד

מדריך מוסמך, חגורה שחורה, דאן 5

סנסאי אייל יהודה

מדריך מוסמך, חגורה שחורה, דאן 5

סנסאי רונן לאופר

מאמן מוסמך, חגורה שחורה, דאן 3

סנסאי איתן גרוס

מדריך מוסמך, חגורה שחורה, דאן 3