מה זה קרטה
קביעת המנצח או המפסיד אינה המטרה האולטימטיבית בקרטה-דו. הקרטה-דו היא אמנות לחימה המפתחת את האופי דרך האימונים כך שהקרטקה יהא מסוגל להתגבר על כל מכשול, פיסי או רוחני.
הקרטה-דו היא אמנות היד הריקה של ההגנה העצמית. כאשר הידיים והרגליים עובדות יחד ובשיטתיות, יכולת הפעלת הכח לצורך התגברות על יריב התוקף בהפתעה היא שוות ערך לשימוש בנשק.
האימון בקרטה-דו מביא לכך שהקרטקה לומד לשלוט בכל תנועות גופו כגון כיפוף, קפיצה ושיווי משקל ; ולומד להניע את איברי הגוף קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה כפרטים בודדים או כמקשה אחת.
הטכניקות בקרטה-דו נשלטות היטב על-פי רצונו וכוחו של הקרטקה ומכוונות למטרה באופן מדויק ובצורה ספונטנית.
בסיס כח העבודה בקרטה הוא הקִימֵה. פירוש המילה קימה היא התפוצצות של כוח בהתקפה לכיוון המטרה על-ידי ביצוע טכניקה נכונה עם מקסימום כוח בזמן הקצר ביותר (בעבר היה נהוג להשתמש באמרה  אִיקֵן הִיסָצוּ שפירושה להרוג במכה אחת, אך מכיוון שהרג זו מטרה שגויה ומסוכנת, ההנחה שבקרטה-דו היא שמטרת האמרה להזכיר שהקרטקות בימים עברו, תרגלו את הקימה באופן יומיומי ורציני בעזרת המקיווארה). 
את הקימה אפשר לבצע במכה, אגרוף או בעיטה, אך גם בחסימה. טכניקה ללא קימה לעולם לא תיחשב כקרטה אמיתי, לא משנה כמה תראה דומה לקרטה. תחרויות אינן יוצאות מהכלל, אף על פי כן, אסור ליצור מגע בגלל הסכנה שבכך.
סוּן דוֹם עקרון שפירושו לעצור את הטכניקה ממש לפני הפגיעה במטרה (סון אחד, בערך שלושה סנטימטר). אך מכיוון שעצירת הטכניקה ללא ניצול הקימה, אינה קרטה אמיתי, נשאלת השאלה איך לפתור את הסתירה בין הקימה לסון דום. התשובה היא לקבוע את המטרה מעט לפני נקודת הפגיעה ביריב, כך שאפשר לפגוע במטרה בשיא העוצמה מבלי ליצור מגע.
האימון בקרטה הופך את חלקי הגוף השונים לכלי נשק שאפשר להשתמש בהם בחופשיות וביעילות. התכונה הנחוצה לכך היא שליטה עצמית. כדי להפוך למנצח, עליך קודם לכבוש את עצמך.
מוגש על ידי סנסאי עודד פרידמן (לתלמידים ובני משפחותיהם) כהעשרה עיונית לאימונים המעשיים בקרטה from best.karate. - master Nakayama