סניף אור חדש - בהדרכת סנסאי צור אפרתי

מאמן קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 5 ,ISKF

סניף גבעתיים - בהדרכת סנסאי מיכאל אביגדול-סאלד

מדריך קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 5 ,ISKF

סניף תמרת - בהדרכת סנסאי אייל יהודה

מדריך קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 5 ,ISKF

סניף אוניברסיטת חיפה - בהדרכת סנסאי רונן לאופר

מאמן קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 3,ISKF

סניף קרית אונו - בהדרכת סנסאי איתן גרוס

מדריך קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 3,ISKF

סניף מק"א - בהדרכת סנסאי צור אפרתי

מאמן קרטה מוסמך חגורה שחורה דאן 5 ,ISKF