English Pусскийיצירת קשר

הסניף הראשי:
בהדרכת סנסאי עודד פרידמן,
מאמן קרטה בכיר
חגורה שחורה דאן 8

מרכז קהילתי בית אבא חושי
רח' אבא הלל סילבר 71
נווה שאנן, חיפה
טלפונים:
050-8671900 

דרישות לחגורות שחורות 

 

דרגה מינימום שנים
ממבחן קודם
אירועים
פנימיים
אירועים
בינלאומיים
תחרויות
דאן 1 --- 6 2 2
דאן 2 2 10 4 4
דאן 3 5 15 8 7
דאן4 6      

 

 

   *  האירועים הפנימים כוללים קורסים של העמותה, כגון: קנגיקו, קורס פסח, אימון מסכם שנה בחודש יולי ועוד.

   *  האירועים הבינלאומיים כוללים אירועים בחו"ל או קורס חנוכה של העמותה בה מתארח מסטר בינלאומי.

   *  הסיוע בתחריות מתחת לגיל 15 הוא מאוד חשוב וסיוע בשיפוט מעל גיל 15 הוא הכרחי לקידום העמותה כולה.

 

הערות:
1. כל תלמיד בעל חגורה חומה חייב להשתתף בקורס חנוכה ובקורס פסח וזאת כחלק מתהליך הכנתו למבחן לחגורה שחורה.
2. קורס חנוכה שבו החניך נבחן נחשב לאחד מאירועי החובה הבינלאומיים לאותה דרגה. באותו קורס חייב התלמיד בנוכחות מלאה.
3. המספרים המצוינים בטבלה הנ"ל הם מצטברים.

חשוב להבהיר, כי למרות שהקריטריונים הטכניים לפיהם נבחנים החניכים לדרגות השונות אחידים, הדרגות בקראטה מוענקות, עם מידת חשיבות זהה ואף רבה יותר, כפועל יוצא של מידת ההשקעה של החניך, אופן ההתנהגות בדוג'ו ומחוצה לו, וקצב
התקדמותו ביחס לנקודת ההתחלה שלו ונתוניו האישיים (גיל, מבנה פיסי וכו'). כל זאת בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הסנסאי.
וזאת משום שהקרטה היא אומנות לחימה ולא טכניקת לחימה ולפיכך בעלת משמעויות עמוקות יותר ודרישות רחבות יותר.
בית הספר היוקרתי לקרטה והגנה עצמית בהדרכת עודד פרידמן | טלפון 050-8671900 | www.shotokan-ryu.co.il
 

לייבסיטי - בניית אתרים