וזאת לתעודה
 
כי

 
הנ"ל, ברוח לימודי הקרטה
הדגים בלב ובנפש,
הרחיב את הישגיו לרמה של שלמות
ולכן איגוד המדריכים ממליץ
על השלמת דאן 7
 
בתאריך 26.12.2009
 
ISKF
 
נשיא: פול רידנר
 
 
מספר סידור: ISR 7 0002