דאן 7

תעודת דאן 7 - סנסאי עודד פרידמן
ניתן לעבור על חלקי התעודה ולקבל תרגום
או בתרגום חופשי לעברית