English Pусскийיצירת קשר

הסניף הראשי:
בהדרכת סנסאי עודד פרידמן,
מאמן קרטה בכיר
חגורה שחורה דאן 8

מרכז קהילתי בית אבא חושי
רח' אבא הלל סילבר 71
נווה שאנן, חיפה
טלפונים:
050-8671900


 
דרישות ה-ISKF למדריך רשמי
 
דרגה דרישות לבחינה מקום אפשרי לבחינה הסמכה
D לפחות גיל 24
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 3
השלמת כל החובות הטכניות והאקדמיות
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
אזורי (במקרים מיוחדים)
מדריך דוג'ו
C לפחות שנתיים אחרי מדריך דרגה D
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 4
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
מדריך דוג'ו אזורי ומרצה
B מדריך דרגה C
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 5
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
מדריך ומרצה לאומי
A מדריך דרגה B
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 7
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
(נתון להחלטת הנהלת ה-ISKF)
מדריך ומרצה בין-לאומי


תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מאסטר קאמפ
דרישות ה-ISKF לבוחן רשמי
 
דרגה דרישות לבחינה מקום אפשרי לבחינה הסמכה
D לפחות שנה אחרי מדריך דרגה D
לפחות גיל 25
לפחות שנה אחרי דאן 3
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
מקרים מיוחדים
בחינות לדרגת הקיו בו מדריך אחרי שנת מבחן.
בחינות בדוג'ואים אחרים באישור.
C לפחות שנה אחרי מדיריך דרגה C
בוחן דרגה D
שופט דרגה C
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 4
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
מקרים מיוחדים
בחינות לדרגת קיו ודאן 1 בדוג'ו בו מדריך.
בחינות בדוג'ואים אחרים באיזור באישור.
B לפחות שנה אחרי מדריך דרגה B
בוחן דרגה C
שופט דרגה B
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 6
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
בחינות לדרגת הקיו ודאן 1 ו-2 ברגיון בו מדריך.
בחינות בדוג'ואים אחרים באיזור באישור.
בחינות מחוץ לרגיון באישור הועדה הטכנית.
A לפחות שנה אחרי מדריך דרגה A
בוחן דרגה B
שופט דרגה A
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 8
תחרות בין-לאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
(נתון להחלטת הנהלת ה-ISKF)
בחינות דרגה עד דאן 7 
דרישות ה-ISKF לשופט רשמי
 
דרגה דרישות לבחינה מקום אפשרי לבחינה הסמכה
D לפחות 3 חודשים אחרי דאן 2
לפחות גיל 22
אירוע בין לאומי
תחרות לאומית
מסטר קמפ
אזורי (במקרים מיוחדים)
שופט ראשי בתחרות דוג'ו
שופט פינה בתחרות אזורית
C שופט דרגה D
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 3
אירוע בין לאומי
תחרות לאומית
מסטר קמפ
אזורי (במקרים מיוחדים)
שופט ראשי בתחרות איזורית
שופט פינה בתחרות לאומית
B שופט דרגה C
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 4
אירוע בין לאומי
תחרות לאומית
מסטר קמפ
שופט ראשי בתחרות לאומית
שופט פינה בתחרות בין לאומית
A שופט דרגה B
לפחות 3 חודשים אחרי דאן 7

אירוע בין לאומי
מסטר קמפ

 
שופט ראשי בתחרות בין לאומית 
דרישות ה-ISKF לבחינות דאן
 
דרגת דאן בוגרים    דרישות לבחינה גיל  מקום הבחינה
דאן 1    לפחות 3 חודשים אחרי קיו 1 (חומה שלישית) מעל 18
 באיזור או במדינה
 

דאן 1
 
   לפחות שנה אחרי קיו 1 9-18  באיזור או במדינה
דאן 2    לפחות שנה אחרי שודאן (דאן 1) מתחת 18
 באיזור או במדינה
 

דאן 2
 
   לפחות שלוש שנים אחרי שודאן (דאן 1)      9-18 באיזור או במדינה
דאן 3    לפחות שנתיים אחרי נידאן (דאן 2) מעל 18
 באיזור או במדינה
 

דאן 3
 
   לפחות ארבע שנים אחרי נידאן (דאן 2) מתחת 18 באיזור או במדינה
דאן 4    לפחות שלוש שנים אחרי סאנדאן (דאן 3) מעל 21
 באיזור או במדינה
 
דאן 5    לפחות ארבע שנים אחרי יונדאן (דאן 4) מעל 30  תחרות בינלאומית
 תחרות לאומית
 מסטר קמפ
דאן 6    לפחות חמש שנים אחרי גודאן (דאן 5) מעל 35 תחרות בינלאומית
תחרות לאומית
מסטר קמפ
דאן 7    לפחות שש שנים אחרי רוקודאן (דאן 6) מעל 42  תחרות בינלאומית
 תחרות לאומית
 מסטר קמפ
דאן 8    לפחות שבע שנים אחרי שיצ'ידאן (דאן 7) מעל 50  תחרות בינלאומית
 תחרות לאומית
 מסטר קמפ
דאן 9    לפחות תשע שנים אחרי האצ'ידאן (דאן 8) מעל 60
 המלצה של הועדה הטכנית/ועדת מאסטרים
 
דאן 10    לפחות עשר שנים אחרי קיודאן (דאן 9) מעל 70
 המלצה של הועדה הטכנית/ועדת מאסטרים
  
אישור ה-ISKF לבחינות דאן
 
קטגוריה  

דרגות הקיו
 לפחות בוחן A אחד, או בוחן B אחד, או בוחן C אחד, או בוחן D אחד.

דאן 1
 
 לפחות בוחן A אחד, או בוחן B אחד שהינו חבר בועדה הטכנית, או שני בוחני B, או בוחן B אחד + שני בוחני C.

דאן 2
 
 לפחות בוחן A אחד, או בוחן B אחד שהינו חבר בועדה הטכנית, או שלושה בוחני B, או בוחן B אחד + שלושה בוחני C, או מקרים מיוחדים.

דאן 3
 
 לפחות בוחן A אחד שהינו חבר בועדה הטכנית, או בוחן B אחד שהינו חבר בועדה הטכנית (במקרים מיוחדים), או שני בוחני B באישור מיוחד.

דאן 4
 
 לפחות שני בוחני A שהינם חברים בועדה הטכנית, או בוחן A אחד + בוחן B אחד שאחד מהם הינו חבר בועדה הטכנית, או שלושה בוחני B באישור מיוחד.

דאן 5
 
 לפחות שלושה בוחני A שהינם חברים בועדה הטכנית, או שלושה בוחני B באישור מיוחד.

דאן 6
 
 לפחות חמישה בוחני A.       מבחן חוזר - בוחן A אחד עם הסכמה של בוחנים אחרים.

דאן 7
 
 לפחות חמישה בוחני A.       מבחן חוזר - בוחן A אחד עם הסכמה של בוחנים אחרים.

דאן 8
 
 דאן 8 ומעלה, רק בהמלצת השיהאן-קאי (ועדת המסטרים).
בית הספר היוקרתי לקרטה והגנה עצמית בהדרכת עודד פרידמן | טלפון 050-8671900 | www.shotokan-ryu.co.il
 

לייבסיטי - בניית אתרים